Επικοινωνία
Για Καταναλωτές

Προσκαλέστε το Κατάστημα

Σε περίπτωση που το κατάστημα στο οποίο πραγματοποιήσατε τη συναλλαγή δε χρησιμοποιεί την πλατφόρμα μας για την επίλυση των διαφορών, μπορείτε να τους προσκαλέσετε εδώ.

    Στείλτε μας το μήνυμα σας

    Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna.

    FAQ