Επικοινωνία
Υπαγωγή στη Διαμεσολάβηση

Αστικές, Εμπορικές & Οικογενειακές

Κάνοντας χρήση της παρακάτω φόρμας, μπορείτε να έρθετε σε άμεση επικοινωνία με την Εmediate και να εκκινήσετε εύκολα και γρήγορα μια συνεδρία διαμεσολάβησης, ακόμα και online !

  Στείλτε μας το μήνυμα σας

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna.

  FAQ
  Download Documents

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed.

  Δείτε τα αρχεία

  Συχνές Ερωτήσεις

  Σύντομα με συχνές ερωτήσεις

  Η Emediate αποτελείται από δικηγόρους όλων των τομέων δικαίου οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και εφοδιαστεί με τα κατάλληλα προσόντα από πιστοποιημένους φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού και έχουν πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαμεσολαβητές.

  Η Διαμεσολάβηση είναι ένας νέος θεσμός που εισάγεται στην ελληνική έννομη τάξη με τον Ν. 4640/2019. Σε αυτήν τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τα μέρη, τα οποία εμπλέκονται στη διαφορά, υποβοηθούμενα από τον Διαμεσολαβητή στην προσπάθεια τους να οδηγηθούν σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία/λύση της διαφοράς, την οποία τα ίδια τα μέρη διαμορφώνουν.

  – Οικονομία Χρόνου

  Σε αντίθεση με την πολυετή διαδρομή μιας διαφοράς η οποία φτάνει στις δικαστικές αίθουσες, η διαμεσολάβηση μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση ακόμα και σε 1 ημέρα.

  – Κόστος

  Όταν μία διαφορά καταλήγει στα δικαστήρια είναι εξαιρετικά δύσκολο να γνωρίζει κάποιος με βεβαιότητα πόσο ακριβώς θα στοιχίσει μέχρι να τελεσιδικήσει μια υπόθεση δηλαδή μέχρι να κριθεί κατ’έφεση σε δεύτερο βαθμό. Μέχρι το σημείο αυτό ενδέχεται να μεσολαβήσουν αρκετές διαδικασίες (σύνταξη και επίδοση εξωδίκων, ασφαλιστικών μέτρων, αγωγής και έφεσης και παράσταση του νομικού παραστάτη σε κάθε στάδιο) Στη διαμεσολάβηση έχετε τη δυνατότητα να υπολογίσετε το κόστος πριν εμπλακείτε στη διαδικασία, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τα έξοδα της διαδικασίας ( κόστος συμβολής νομικού παραστάτη, διαμεσολαβητή και έξοδα διαδικασίας)

  – Αποτέλεσμα

  Κατόπιν των ανωτέρω μπορούμε με ασφάλεια να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα πως καμία άλλη διαδικασία δεν μπορεί να παράξει τόσο άμεσα και οικονομικά την επίλυση μιας διαφοράς και μάλιστα με την ισχύ δικαστικής απόφασης.

  -Πρακτικά όμως, τι ακριβώς παράγει η διαμεσολάβηση που την καθιστά το ιδανικότερο ενναλακτικό μέσο επίλυσης διαφοράς;

  Κατά τη γνώμη μας το σημαντικότερο πλεονέκτημα του θεσμού είναι ο ενεργός ρόλος που τα μέρη έχουν στη διαδικασία με απότέλεσμα να συμμετέχουν ενεργά, να εκφράζονται και διαμορφώνουν την τελική συμφωνία προς το συμφέρον τους και όχι αυτό να πλήττεται εξαιτίας της δικαστικής απόφασης. Η διαμεσολάβηση παράγει αποτελέσματα Win-Win και για τα δύο μέρη σε αντίθεση με τη δικαστική απόφαση όπου παράγει Win-Lose δηλαδή ένα μέρος νικά και το άλλο χάνει και επωμίζεται τα δικαστικά έξοδα.

  Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονίσουμε ότι η διαμεσολάβηση είναι μια εξαιρετικά ευέλικτη διαδικασία, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι καθαρά ανθρωποκεντρική, δηλαδή τα μέρη μπορούν να επιλέξουν μια σειρά από χαρακτηριστικά τα οποία δε θα μπορούσαν δια της δικαστικής οδού. Πιο συγκεκριμένα τα μέρη έχουν λόγο και μπορούν να επιλέξουν, ημέρα, τόπο και ώρα της διαμεσολάβησης, μπορούν ακόμα να συμμετάσχουν σε αυτήν δια τηλεδιάσκεψης.

  Επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό της διαμεσολάβησης είναι ότι τα μέρη είτε στην περίπτωση της υποχρεωτικής είτε στην περίπτωση της εκούσιας διαμεσολάβησης, μπορούν ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσουν.

  Τα μέρη δύνανται επίσης να πραγματοποιήσουν ιδιωτικές και απόρρητες συναντήσεις με το διαμεσολαβητή κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης όπως επίσης δύναται και ο διαμεσολαβητής να πραγματοποιήσει ιδιωτικές συναντήσεις εάν κρίνει ότι είναι αναγκαίο ή ότι θα ωφελήσει στη διαδικασία. Στις ιδιωτικές συναντήσεις τα μέρη επιλέγουν εάν και τι θα ήθελαν να γνωστοποιηθεί στην άλλη πλευρά. Σε αντίθετη περίπτωση ο διαμεσολαβητής δε μπορεί σε καμία περίπτωση χωρίς ρητή εντολή να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία αποκόμισε από την ιδιωτική του συνάντηση με κάποιο από τα μέρη.

  Ο Διαμεσολαβητής είναι συνήθως άτομο με νομικές γνώσεις, ειδικά καταρτισμένος ώστε να μπορεί να διεξάγει την διαδικασία της διαμεσολάβησης αμερόληπτα, ουδέτερα και εχέμυθα. Ο Διαμεσολαβητής δεσμεύεται από αυστηρούς κώδικες δεοντολογίας προκειμένου να διασφαλίζεται το απόρρητο και η σωστή διεξαγωγή της διαδικασίας.

  Είναι εξαιρετικά πιθανό η διαδικασία της Διαμεσολάβησης να στεφθεί με επιτυχία και να οδηγηθείτε στην επίλυση της διαφοράς σας, τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά και πως μπορεί να έχει την ίδια ισχύ με μια Δικαστική απόφαση; Το πέρας της επιτυχημένης διαδικασίας αποτελείται από δυο θεμελειώδη συστατικά στοιχεία, το πρακτικό του διαμεσολαβητή και τη συμφωνία των μερών. Τα μέρη προκειμένου να αποκομίσουν όσα περισσοτερα γίνεται από τη διαδικασία και προκειμένου να διασφαλιστούν ότι η άλλη πλευρά θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα, μπορούν να καταθέσουν τη συμφωνία ως καρπό της διαμεσολάβησης στο Πρωτοδικείο στο οποίο θα υπάγονταν η διαφορά εάν επέλεγαν τη δικαστική οδό. Κατ’ αυτό τον τρόπο η συμφωνία του πλέον έχει την ισχύ δικαστική απόφασης και αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Τόσο απλά.

  Τα πλεονεκτήματα του θεσμού δεν εξαντλούνται στο ενδεχόμενο της επιτυχημένης έκβασης. Στην περίπτωση όπου τα μέρη δεν οδηγηθούν στη σύνταξη μιας συμφωνίας για τη λύση της διαφωνίας τους, κανένα από τα μέρη δεν έχει απολέσει λόγω παραγραφής, την άσκηση οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος (αγωγή, έφεση κ.α.) διότι από την έγγραφη γνωστοποίηση του διαμεσολαβητή προς τα μέρη για τη διεξαγωγή την υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) ή από τη συμφωνία εκούσιας προσφυγής στη διαμεσολάβηση, αναστέλεται η παραγραφή, η αποσβεστική προθεσμία άσκησης αξιώσεων καθώς και οι δικονομικές προθεσμίες των άρθρων 237 & 238 ΚπολΔ, για όσο διαρκεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης. Επομένως ως εναλλακτικός τρόπος επίλυσης της διαφοράς δεν αποκλείει σε περίπτωση αποτυχίας, την δικαστική οδό.

  Περαιτέρω, στην ίδια περίπτωση οτιδήποτε εισέφεραν τα μέρη είτε λεκτικά είτε υπό τη μορφή προτάσεων είτε υπό τη μορφή εγγράφων δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταγενέστερα σε ακροαματική διαδικασία, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν το αντίθετο.

  Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να πραγματοποιήσουμε μια διάκριση, ανάμεσα σε εκούσια και υποχρεωτική διαμεσολάβηση.

  Εκούσια, μπορεί να υπαχθεί οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ ιδιωτών, αρκεί στο δικαίωμα το οποίο αφορά να υφίσταται εξουσία διαθέσεως ή αλλιώς εξουσία απαλλοτριώσεως. Εξουσία διαθέσεως υφίσταται όταν ο δικαιούχος ενός δικαιώματος δύναται να το διαθέσει, να το απωλέσει, κάτι που συντελείται, όταν μειώνεται το ενεργητικό της περιουσίας του δικαιούχου διαμέσου είτε εκποίησης του διατιθέμενου δικαιώματος, δηλαδή μεταβίβασής του σε άλλο πρόσωπο, είτε επιβάρυνσης του διατιθέμενου δικαιώματος, δηλαδή σύστασης ενος άλλου δικαιώματος, που θα ισχύει παράλληλα με το διατιθέμενο, με την έννοια οτι το συνιστώμενο νέο δικαίωμα θα περιέχει μόνον ορισμένες ειδικότερες εξουσίες, ενώ το επιβαρυνόμενο δικαίωμα θα εξακολουθήσει να ισχύει με τον πυρήνα και εναν κύκλο περιορισμένων ειδικότερων εξουσιών, απο εκείνες που το συνέθεταν πρίν απο την επιβάρυνση, είτε τέλος γίνεται η διάθεση δικαιώματος διαμέσου παραίτησης, δηλαδή απόσβεσης του δικαιώματος με τη βούληση του δικαιούχου, δίχως να περιέρχεται σε άλλον.

  Υποχρεωτικά δυνάμει του Ν. 4640/2019 πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την συζήτηση μιας αγωγής επι ποινή το απαράδεκτο αυτής, μια υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) των μερών με έναν διαμεσολαβητή. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ο Νόμος προσκαλεί τα μέρη μιας διαφοράς να δοκιμάσουν και να εμπιστευθούν τη διαδικασία της διαμεσολάβησης επιβάλλοντας την πρώτη συνεδρία. Πιο συγκεκριμένα ο νόμος προβλέπει δυο στάδια εφαρμογής: (1) υποχρεωτική αρχική συνεδρία στις αγωγές διαζυγίου με τις οποίες ρυθμίζεται επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή από τις 15/1/2020, (2) υποχρεωτική αρχική συνεδρία στις αγωγές οι οποίες ασκούνται κατά την τακτική διαδικασία και το αντικείμενό τους ξεπερνά το ποσό των 30.000 €.

  Ο Διαμεσολαβητής μπορεί είτε να τυγχάνει κοινής αποδοχής των μερών είτε όχι.

  Στην πρώτη περίπτωση, είτε το επισπεύδον μέρος θα ορίσει το διαμεσολαβητή προτίμησής του και το άλλο μέρος θα συμφωνήσει, είτε θα συμφωνήσουν εκ των προτέρων την υπαγωγή της διαφοράς τους με ειδικό έντυπο ή με ρήτρα διαμεσολάβησης σε διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής.

  Στη δεύτερη περίπτωση όπου το μέρος το οποίο καλείται στη διαμεσολάβηση δε συμφώνησε στον ορισμό διαμεσολαβητή προτίμησης του επισπεύδοντος μέρους είτε απλά δεν αποκρίθηκε, το επισπεύδον μέρος αιτείται τον ορισμό διαμεσολαβητή στην Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης (Κ.Ε.Δ.) η οποία θα ορίσει σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης Διαμεσολαβητή που είναι καταχωρημένος στο Πρωτοδικείο της περιοχής που θα ήταν αρμόδιο να επιλύσει τη διαφορά.

  Εκτός από τις περιπτώσεις υπαγωγής μιας διαφοράς στη Διαμεσολάβηση όπως αναλύθηκαν παραπάνω, δηλαδή εκούσια και υποχρεωτική, υπάρχει και η περίπτωσης της Ρήτρας Διαμεσολάβησης. Αυτό πρακτικά είναι μια υβριδική μορφή ανάμεσα στις δυο που μόλις αναφέραμε, αυτό γιατί τα μέρη μιας δικαιοπραξίας εκούσια επιλέγουν συντάσσοντας ένα οποιοδήποτε συμφωνητικό ότι για όποια διαφορά αφορώσα το περιεχόμενο του συμφωνητικού τους, τυχόν προκύψει, αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να λυθεί με το θεσμό της διαμεσολάβησης.

  Η αμοιβή του διαμεσολαβητή συμφωνείται ελεύθερα από τα μέρη. Σε περίπτωση μη ύπαρξης έγγραφης συμφωνίας ορίζεται ότι η αμοιβή του για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία είναι 50 ευρώ που βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία, ενώ στη συνέχεια για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης η αμοιβή του είναι 80 ευρώ ανά ώρα.

  Η αμοιβή των δικηγόρων συμφωνείται επίσης ελεύθερα. Για τη συμμετοχή τους στην διαδικασία της διαμεσολάβησης (όχι της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας) εκδίδεται γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων ποσού 60 ευρώ, 100 ευρώ και 150 ευρώ αντίστοιχα για υποθέσεις που θα υπάγονταν στο Ειρηνοδικείο, Μονομελές και Πολυμελές Πρωτοδικείο.